fbpx

Ridel installerer taksameter

des 16, 2020

Kristiansands befolkning har hatt glede av å kjøre rundt i våre splitter nye, hvite Teslaer helt kostnadsfritt i 3 måneder, og vi har hatt muligheten til å teste at vår teknologiske løsning og bestillings-app fungerer som de skal. Testerne våre har vært uvurderelige i denne prosessen – vi har raskt fått tilbakemeldinger om ting som bør forbedres eller fikses.

Men nå er det på tide for oss å «bite i det sure eplet» og installere taksameter i våre hittil 18 biler, slik at vi skal ha mulighet til å starte ordinær taxi-virksomhet. Vi syns det er dumt at vi ikke har vunnet frem med vårt ønske om å få dispensasjon fra taksameterforskriften. Frem til politikerene åpner for nye løsninger som kan erstatte dagens taksameter kommer vi til å kjøre med to løsninger; det tradisjonelle taksameteret og vårt eget, nyutviklede system.

– Nå gjør vi som forskriften krever og monterer taksametre i alle våre biler. Jeg håper de forsvinner fort. Vi har et nytt system som teknologisk langt overgår det gamle. Fram til politikere og byråkrater får stokket beina riktig og endret forskriften, kjører vi med to system (Jens G Balchen, daglig leder i Ridel).

Vi er overbevist om at det kun er et spørsmål om tid før regelverket åpner for et alternativ til taksameter.

– Det står for fall. Om det blir i januar eller april vet vi ikke, men det kommer til å skje. I mellomtida skrur vi på prisene for å komme skikkelig i gang. Så fort vi er inne i et nytt regime, ryker taksametre for en million rett på søpla. Jo før, dess bedre.

Enkelte uttrykker bekymring for at vi (og andre nye taxiaktører) kommer til å senke prisene i oppstarten for å klare å komme inn på det eksisterende markedet, for så å sette opp prisene. Vår plan er derimot at folk skal benytte seg av taxi som en del av kollektivtilbudet, ikke bare når de skal hjem fra byen i helgene. Får å få til det må prisene ned og volumet opp!

Sitater er hentet fra FVNs artikkel fra 5 desember.