fbpx
Ridel kundeapp og sjåførapp

Ridel tilbyr en infrastruktur som ivaretar alle administrative og operasjonelle oppgaver for neste generasjons taxiselskaper og løyvehavere.

Ridel tilbyr en infrastruktur som ivaretar alle administrative og operasjonelle oppgaver for neste generasjons taxiselskaper og løyvehavere.

Ridel kundeapp og sjåførapp

Under kan du se mer av det vi tilbyr og kan hjelpe deg med.

Trykk på de ulike titlene for å lese mer.

Administrativt

Selskapsetablering

Vi kan hjelpe deg med alle nødvendige prosesser knyttet til selskapsetablering, enten det gjelder enkeltpersonforetak eller aksjeselskap, slik at selskapet ditt får de beste forutsetninger for vellykket drift.

Assistanse ved løyvesøknad

Dersom du ikke allerede har drosjeløyve, kan vi bistå deg i søknadsprosessen, slik at du kan drive med persontransport mot betaling.

Driftsrapporter

Som taxieier får du tilgang til, via din personlige nettportal, en rekke statistikker og rapporter over dine kjøreoppdrag, skift og månedlige oppgjør, samt historikk, analyser og prognoser.

Økonomistyring

God økonomistyring krever riktige og relevante økonomirapporter. Våre regnskaps- og lønnstjenester holder orden på alle tallene for deg, både inntekter og utgifter, og viser til enhver tid ditt selskaps økonomiske resultater og status.

Hidden
Forsikring

Vi tilbyr gode forsikringsløsninger gjennom våre samarbeidspartnere.

Rapportering

Ved terminforfall (seks ganger årlig) sender vi MVA-rapport til myndighetene for selskapet ditt. Om ønskelig kan vi også ordne med betaling av skyldig MVA.

Personell og HR

Rekruttering

Hvis du trenger flere sjåfører til dine biler, så kan vårt rekrutteringskontor hjelpe deg.

Lønn til ansatte

Det er et omfattende regelverk å forholde seg til når det gjelder ansettelser og utbetaling av lønn. Vår regnskapsavdeling med dyktige medarbeidere bistår deg med lønnskjøring og avregning for dine sjåfører.

Arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver har du ansvar for å beregne og betale inn arbeidsgiveravgift for dine sjåfører. Vår regnskapsavdeling tar seg av rapporteringen til det offentlige, inkludert A-meldingene.

Kurs og kompetanse

Vi tilbyr relevant opplæring for deg og dine sjåfører innen våre teknologiske løsninger og service.

Markedsføring og uniformering

Vi skreddersyr markedsstrategier og kampanjer som passer for taxinæringen. Vi markedsfører i flere kanaler slik at løyvehavere tilknyttet Ridel skal få flere kjøreoppdrag. Alle våre biler og sjåfører vil også få enhetlig uniformering.

Skatteoppgjør

Vi ordner skattetrekk for deg og dine sjåfører og innrapporter til skattemyndighetene.

Hidden

Praktisk

Hidden
Rådgiving

Våre løyvehavere er viktige for oss. Vi ønsker at du skal lykkes. Er det noe du trenger profesjonell veiledning til, ta kontakt – så skal vi hjelpe deg!

Appløsninger

Våre apper bidrar til økt merkevarebygging, kundelojalitet og mersalg. Vi har en egen bestillings-app for kundene, og en bil-app for sjåførene som erstatter dagens taksameter.

Betaling i app

Kunden betaler fastpris som tydeliggjøres i taxi-appen før bestilling, med kredittkort, bankkort eller Vipps.

Offentlige kjøreoppdrag

På vegne av løyvehaverne skal vi levere anbud på offentlig kjøring, som tilrettelagt transport (TT), syketransport og skoleskyss.

Intelligent turformidler

Vår automatiske turformidler vil til enhver tid ha oversikt over bilenes status («ledig», «opptatt» eller «pause») og posisjon, og fordeler oppdragene på best mulig måte. Turformidleren håndterer også alle forhåndsbestillinger og kalkulerer starttid slik at taxien ankommer kunden til avtalt tidspunkt.

Bilanskaffelse og drift

Løyvehavere kan finansiere egen taxi gjennom oss med gode betingelser. Vi har i tillegg forhandlet gode priser på vedlikehold og drift av bilene, som bidrar til stort kostnadskutt for taxieierne.