fbpx

Ridel tilbyr en infrastruktur som ivaretar alle administrative og operasjonelle oppgaver for neste generasjons taxiselskaper og løyvehavere

Ridel kundeapp og sjåførapp

Under kan du se mer av det vi tilbyr og kan hjelpe deg med.

Trykk på de ulike ikonene for å lese mer.

Økonomistyring

Selskapsetablering

Forsikring

Driftsrapporter

Løyvesøknad

Arbeidsgiveravgift

Markedsføring og uniformering

Lønn til ansatte

Skatteoppgjør

Rekruttering

Kurs og kompetanse

Rådgivning

Offentlige kjøreoppdrag

Betaling i app

Bilanskaffelse og drift

App-løsninger

Intelligent turformidler