fbpx

Skoleskyss

Ridel kjører skoleskyss i Kristiansand kommune i regi av Agder Kollektivtrafikk. Vi kjører skolebarn til og fra skolene som ligger plassert vest for Otra i Kristiansand.

På denne siden finner du relevant informasjon og kontaktinfo.

Skolekjøringskontoret vårt er åpent mellom kl 07-16.

95 89 85 00

Telefonen blir betjent
kl 07-16

skole@ridel.no

Send oss gjerne en mail om du har spørsmål ved ordningen

95 89 85 00

Telefonen blir betjent
mandag til fredag 07-17

skole@ridel.no

Send oss gjerne en mail om du har spørsmål ved ordningen

Hva er skoleskyss?

Ordningen gjelder for elever som behøver spesialskyss som følge av varig eller midlertidig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelser, og elever som har lang skolevei.

Hvordan fungerer skoleskyss med Ridel?

Skoleskyss settes opp gjennom Agder Kollektivtrafikk, som igjen formidler oppdragene til oss. Vi planlegger så rutene og hentetidspunktene for alle skolebarna som benytter tilbudet.

Viktig info til skoler og foresatte

Avtalen som er inngått med AKT innstiller Ridel som hovedleverandør av skolekjøring, og Agder Taxi som den andre leverandøren. Kristiansand blir derfor delt i to, og hvilket selskap som står for transport avhenger av skolens plassering, ikke bostedsadresse.

Ridel skal kjøre skolebarna som går på skoler som er lokalisert vest for Otra, og Agder Taxi skal
kjøre skolebarna som går på skoler lokalisert øst for Otra.

Vanlige spørsmål

Vi behøver ikke bil i dag alikevel

Ved avbestilling så er det viktig at vi blir varslet i god tid før avtalt hentetidspunkt slik at vi rekker å varsle sjåføren. Ring oss på telefon 95 89 85 00 for å gi beskjed.

Kan barnet ta med en venn i taxien?

I hovedsak gjelder ordningen kun for barnet som har fått innvilget skoleskyss gjennom AKT. I noen tilfeller har vi mulighet til å ta med en venn om vennen skal til samme adresse som det vi har registrert.

Dette må avtales på forhånd ved å ringe oss på telefon 9589 8500 eller ved å avtale direkte med sjåføren.

Jeg ønsker henting fra en ny adresse

Alle endringer, som flytting og ergo endring av henteadresse må meldes fra om til barnets skole. Skolen har tilgang til å endre informasjonen i AKTs systemer, slik at vi får oppdaterte lister og riktig informasjon.

Jeg har søkt, når får barnet mitt taxi?

Vi kan ikke sende ut en bil før søknad er innvilget og godkjent av AKT. AKT har 1-3 dagers behandlingstid.

Spørsmål rundt søknaden kan rettes til skoleskyss@akt.no

Alle spørsmål om skoleskyssordningen og søknad kan rettes til AKT på epost skoleskyss@akt.no
Har du tilbakemeldinger om skolekjøringen?

Send oss en mail til skole@ridel.no. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og jobber veldig med å utvikle og forbedre oss. Det viktigste for oss er at både barnet, foresatte og skolene føler seg ivaretatt og trygge. Har du noen bekymringer, kommentarer eller spørsmål så vil vi gjerne høre fra deg.