fbpx

Vilkår for bruk av Ridel®-appen

Vilkårene gjelder fra 31 mars 2022 og erstatter alle tidligere versjoner.
Vilkårene kan av og til endres uten varsel og vi anbefaler at du sjekker vilkårene med jevne mellomrom.

Ridel® er en merkevare som eies og forvaltes av InterCab AS (org no 924 509 627).

Brukerlisens

Du som benytter Ridel® må være fylt 18 år og være myndig, eller du må innhente samtykke fra dine foresatte.

Din Ridel®-konto er utelukkende til personlig bruk; du skal ikke gi andre tillatelse til å bruke din konto.

Priser

Ved beregning av pris tar Ridel® utgangspunkt i avstands- og tidsberegninger fra Google Maps.

Når du trykker på «Bestill»-knappen, aksepterer du at den angitte fastprisen skal gjelde og at turen skal kjøres langs den raskeste/korteste rute og uten unødige stopp.

Pris er inkludert MVA.

Betaling

Beløpet blir reservert fra din konto når du bestiller turen, og trukket fra kontoen når reisen er fullført. Din angrerett er underlagt følgende begrensninger:

– Dersom du avbestiller en tur før du har fått tildelt bil, påløper ingen kostnader.

– Dersom du avbestiller en tur etter at bilen allerede er på vei til deg, blir du belastet med et gebyr («sen kansellering») etter gjeldende prisliste (p t «turens fulle pris, oppad begrenset til kr 250, nedad begrenset til kr 80»).

– Dersom du bestiller en taxitur, men likevel ikke møter opp, blir du belastet med et gebyr («bomtur») etter gjeldende prisliste (p.t. «full pris, oppad begrenset til kr 500»). Etter at bilen har ankommet hentestedet, og sjåføren ikke finner deg, venter han i minst 5 minutter og forsøker å få kontakt med deg pr telefon. Lykkes ikke dette, blir bestillingen din klassifisert som en bomtur.

Regler for tur

Av hensyn til allergikere er kjæledyr ikke tillatt i bilene våre, kun service- og førerhunder aksepteres. Du må kunne fremvise gyldig dokumentasjon til sjåføren og/eller ha synlig identifikasjon på hunden.

Av hensyn til sjåførens egen sikkerhet kan sjåføren nekte overstadig berusete personer adgang til bilen.

Hvis passasjerer kaster opp eller griser til bilen på annen måte, ilegges et gebyr tilsvarende rengjøringskostnadene (og eventuelt tapt inntekt), maksimalt kr 2.000 pr tilfelle.

Dersom du glemmer noen eiendeler i bilen, skal sjåføren levere dem til vårt kontor. Ta kontakt med oss på support@ridel.no ved spørsmål om gjenglemte eiendeler.

Ansvar

InterCab AS skal holdes uten ansvar for enhver fordring, kostnad, skade eller tap som oppstår som følge av at du har brutt ett eller flere av vilkårene for bruk av Ridel® og/eller brutt gjeldende lover, forskrifter eller regler og/eller brutt en tredjeparts rettighet.

InterCab AS kan heller ikke holdes ansvarlig for noen følgeskade eller følgetap som skyldes bruken av Ridel®.

Selve transporttjenesten som bestilles gjennom Ridel® er et forhold mellom brukeren og transportselskapet som leverer tjenesten; InterCab AS er følgelig ikke part i dette forholdet. InterCab fraskriver seg ethvert erstatningsansvar ved uriktig gjennomføring av transportoppdraget for ethvert indirekte tap du måtte lide. For direkte tap og kostnader, herunder tingsskade som følge av uriktig gjennomført transportoppdrag, gjelder en ansvarsbegrensning på kr 4.000 for hvert skadetilfelle som ikke dekkes av bilansvarsforsikringen. For personskade gjelder motorvognens bilansvarsforsikring.

Klage

Eventuell klage kan sendes til support@ridel.no. Vilkårene for bruk av Ridel® er underlagt norsk lovgivning. Dersom vi ikke greier å bli enige, kan uløste saker behandles og avgjøres av tredjepart, fortrinnsvis Agder Tingrett (Kristiansand).

Personvernerklæring for Ridel®

Personvernerklæringen gjelder for deg som kjøper taxitjenester gjennom Ridel®-appen. Her kan du finne informasjon om personopplysninger som samles inn, hva vi benytter dataene til, våre prinsipper for personvern og dine rettigheter som kunde.

Behandlingsansvarlig

InterCab AS (org nr 924 509 627) er ansvarlig («behandlingsansvarlig») for lagring og bruk av dine personopplysninger. Opplysningene blir behandlet i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Våre prinsipper for personvern

  • Vi skal behandle alle personopplysninger på en lovlig og etterrettelig måte.
  • Vi skal kun hente personopplysninger som er relevante for våre kunders reiser og kundeforhold hos oss.
  • Vi henter ikke flere personopplysninger enn nødvendig.
  • Personopplysningene skal være oppdaterte og korrekte.
  • Personopplysningene skal slettes når det ikke lenger er behov for dem.
  • Personopplysningene skal behandles konfidensielt.
  • Vi selger aldri personopplysninger til tredjeparter.
  • Våre kunder har rett til å få innsyn i personopplysninger knyttet til egne kundeforhold. Kunder skal kunne få en kopi av disse, og kan velge å slette dem fra våre systemer.

Hva er dine rettigheter?

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi har om deg. Videre har du har rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende e-post til support@ridel.no. Vi vil svare på din henvendelse senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi gir tilgang til dine personopplysninger kun til deg – og ikke noen andre som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Dersom du ikke lenger ønsker å være registrert som kunde hos oss, kan du når som helst slette brukerprofilen din i Ridel®-appen.

Hva brukes personopplysningene til?

Personopplysningene vi behandler brukes for å kunne formidle taxitjenester fra våre samarbeidspartnere og gi deg best mulig oppfølging av ditt kundeforhold. I tillegg bruker vi opplysningene til å forbedre tjenestene våre og til å kunne tilby deg brukertilpassede tjenester, slik at du skal få en best mulig opplevelse hos oss.

Vi vil også kunne sende deg markedsføring dersom du har samtykket til å motta dette.

Nedenfor følger en oversikt over forskjellige behandlingsaktiviteter, og hvilke opplysninger vi kan behandle for hver enkelt aktivitet.

√  Registrering av profil i Ridel

For å bruke Ridel® må du opprette en brukerprofil hos oss. I din profil lagres ditt navn, telefonnummer og epostadresse. Disse opplysningene trenger vi for å kunne gjennomføre din bestilling, sende deg ordrebekreftelse og kvittering, og for at taxisjåføren skal kunne komme i kontakt med deg i forbindelse med turen. Telefonnummeret ditt er skjult for sjåføren; i bilen er det en egen ringeknapp for dette formålet.

For å kunne få betalt for turen gjennom appen, trenger vi også betalingsinformasjonen din. Dine kortdata blir ikke lagret hos oss, men hos våre leverandører av betalingstjenester.

√  Markedsføring

Vi benytter forskjellige former for markedsføring for å fortelle våre kunder om tilbud som vi tror de kan være interessert i. Vi vil sende deg markedsføring bare dersom du har samtykket til det. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

√  Kundeinnsikt

Dine tilbakemeldinger og innspill om tjenestene våre er viktige for oss. Vi kan derfor gjennomføre markedsundersøkelser, lage kundeundersøkelser og i denne forbindelse ta kontakt med kunder direkte for å høre hva de synes om tjenestene våre.

√  Bestillingsinformasjon

For hver av dine taxiturer lagrer vi informasjon om tidspunkt, fra- og til-adresser og hvilket bil som leverte turen.

√  Betalingsinformasjon

For alle bestillinger som blir betalt gjennom Ridel, lagrer vi tilhørende transaksjonsinformasjon. Dette inkluderer beregnet kjørelengde, beregnet kjøretid, pris, eventuell kampanjekode og betalingsmetode.

√  Enhetsinformasjon og logginformasjon

Vi innhenter informasjon om enhetene du bruker (telefon; nettbrett), slik som maskinvare, operativsystem og versjon, språkinnstillinger og enhetsidentifikator.

Dersom det oppstår kommunikasjonsproblemer mellom Ridel®-appen og våre bakenforliggende servertjenester, innhenter vi serverlogger som kan inneholde tidspunkt, IP-adresse, anvendt app-funksjon og feilstatus.

Dette gjør vi for å kunne forbedre våre løsninger og drive effektiv feilsøking og feilretting.

√  Bruks- og preferanseinformasjon

Dersom du tillater det, kan vi også lagre dine hjem- og jobb-adresser for å forenkle gjentagende bestillinger.

√  Tilbakemeldinger

Du kan gi tilbakemelding («rating» og/eller kommentarer) på taxiturer; disse lagrer vi for å kvalitetsikre og forbedre tjenesten vår.

√  Lokaliseringsinformasjon

Dersom du tillater det i appens innstillinger, kan Ridel® innhente din enhets geoposisjon. Denne benyttes for å forenkle selve bestillingen av taxi der og da («hvor-skal-du-hentes») og lagres ikke permanent.

Kontakt

Ved henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på epost support@ridel.no.

Klager

Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysninger, ta kontakt med vårt personvernombud. Ombudet har som oppgave å sikre at vi følger Personopplysningsloven.

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Les mer hos Datatilsynet eller send epost til postkasse@datatilsynet.no.

Hjelp oss til å bli bedre

Er det noe på denne siden som er uklart eller ikke stemmer? Da setter vi pris på din tilbakemelding.

Endringer

Denne erklæringen er sist oppdatert den 15 desember 2020.